مزایده عمومی اموال منقول، اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه تهران

۰۹ اسفند ۱۳۹۱ | ۱۶:۳۱ کد : ۱۳۴۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۹۱
مزایده عمومی اموال منقول، اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه تهران