دانشجویان نمونه سال 91

۰۲ اسفند ۱۳۹۱ | ۱۴:۰۶ کد : ۱۳۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۳۲
دانشجویان نمونه سال 91
با ابراز مسرت و خرسندی به اطلاع می رساند، افراد مشروحه لیست پیوست به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تهران و ردیف های 1، 8، 10، 11، 12، 19، 20 ، به عنوان دانشجوی نمونه کشوری از این دانشگاه در سال 1391 انتخاب شده اند. با افتخار بیان می دارد دانشگاه تهران از نظر تعداد دانشجویان نمونه کشوری در رتبه اول قرار دارد.


لیست پیوست

( ۱ )