برگزاری کارگاه آموزشی (نظری- عملی) نانو بیوسنسور

۱۸ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۱:۳۸ کد : ۱۳۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۷۵
برگزاری کارگاه آموزشی (نظری- عملی) نانو بیوسنسور

کارگاه آموزشی (نظری - عملی )نانوبیوسنسور در تاریخ 15 و 16 اسفند ماه 1391 در مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران برگزار می گردد.

پوستر کارگاه


( ۱ )