فراخوان عمومی برای همراهی با دانشگاهیان شیراز در محکومیت گناه بزرگ هزاره سوم

۲۹ مهر ۱۳۹۱ | ۱۶:۳۰ کد : ۱۲۸۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۶۵
فراخوان عمومی برای همراهی با دانشگاهیان شیراز در محکومیت گناه بزرگ هزاره سوم