زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت پردیس البرز دانشگاه تهران

۱۷ مهر ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۳ کد : ۱۲۸۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۸۵
زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت پردیس البرز دانشگاه تهران

( ۱ )