نمایه بر اساس عناوین مصوبات هیأت امنا (بعد از انقلاب اسلامی)


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۸۲ مورد.
شماره پیاپی جلسهتاریخ جلسهعنوان مصوبهشماره جلسه از دوره هیأت امناشماره مصوبهفایل pdf صورتجلسه
651398/05/01تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهراندومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور اولpdf-file-icon.jpg
651398/05/01افزودن تبصره به ذیل ماده ۵۰ از فصل نهم آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهدومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور دومpdf-file-icon.jpg
651398/05/01تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم و شهریه‌پرداز ورودی‌های سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸دومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور سومpdf-file-icon.jpg
651398/05/01اصلاح بند ۴ ماده ۸ اساسنامه پردیس بین‌المللی کیشدومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور چهارمpdf-file-icon.jpg
651398/05/01مجوز استقرار و فعالیت بنیادهای حامیان دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تهراندومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور پنجمpdf-file-icon.jpg
651398/05/01تعیین میزان اجرت‌المثل سکونت مازاد بر سقف مجاز در خوابگاه‌های متأهلین دانشگاهدومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور ششمpdf-file-icon.jpg
651398/05/01اصلاح آئین‌نامه تشکیل شورای بین‌الملل دانشگاه (مصوب هیأت امنای مورخ ۰۷/‏۰۶/‏۹۶)دومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور هفتمpdf-file-icon.jpg
651398/05/01تصویب اضافه کردن یک بند به دستورالعمل نحوه ایجاد شرکت‌های دانش بنیان با سرمایه‌گذاردومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور هشتمpdf-file-icon.jpg
651398/05/01مجوز تمدید مدت خدمت اعضای هیأت علمی پیمانی با ماندگاری ۸ سال به بالا جهت تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشیدومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور نهمpdf-file-icon.jpg
651398/05/01مجوز کبر سن جهت استخدام پیمانی ۴ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهدومین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهراندستور دهمpdf-file-icon.jpg