فرم دریافت اطلاعات رساله دکتری

 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • محل تحصیل:*(پردیس/ دانشکده)
  2
 • نام استاد:*
  3
 • تاریخ دفاع:*
  4
 • عنوان رساله*
  5
 • ویژگی برجسته رساله*
  6
 • چکیده*(درصورت امکان ساده و گويا جهت تهیه خبر)
  7
 • سایر توضیحات*
  8
 • پیشنهاد اطلاع‌رسانی در سطح:*
  سایت و مجله دانشگاه تهران
  خبر مکتوب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها
  خبر تصویری در صدا و سیما
  گزارش تصویری مستند یا مصاحبه در صدا و سیما
  9
 • تهیه کننده:*
  10
 • شماره تماس:*
  11
 • پست الکترونیک:*
  12