تقویم

گشایش موزه پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۹ آذر ۱۳۹۸


عضویت ایران در مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس با پذیرش درخواست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۳۰ آذر ۱۳۹۸


افتتاح مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۳۰ آذر ۱۳۹۸


انتصاب دکتر حسین فروتن به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۰۱ دی ۱۳۹۸


طراحی سر در دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۵ به همت کوروش فرزامی، دانشجوی دانشکده هنرهای‌زیبا (۱۳۴۵)

۰۲ دی ۱۳۹۸


افتتاح مؤسسه حقوق‌ عمومی دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۰۴ دی ۱۳۹۸


اعتصاب استادان دانشگاه تهران در مقابل وزارت علوم و آموزش عالی (۱۳۵۷)

۰۵ دی ۱۳۹۸


افتتاح مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۰۶ دی ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به دکتر «نبش»، رییس‌جمهور چکسلواکی (۱۳۲۲)

۰۷ دی ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پرفسور هانری کوربن، ایران‌شناس و شیعه‌شناس فرانسوی (۱۳۳۷)

۰۷ دی ۱۳۹۸


بزرگداشت مشروطیت در دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۰۷ دی ۱۳۹۸


تأسیس سازمان پرورش افکار (۱۳۱۷)

۰۸ دی ۱۳۹۸


افتتاح سه آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۰۹ دی ۱۳۹۸


رونمایی از ربات جراح، دستاورد مشترک محققان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران (۱۳۹۷)

۰۹ دی ۱۳۹۸


گشایش دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۱۱ دی ۱۳۹۸


جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی «یورَپ» (۱۳۹۷)

۱۱ دی ۱۳۹۸


استقلال دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ وقت (۱۳۲۱)

۱۲ دی ۱۳۹۸


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات(۱۳۵۲)

۱۵ دی ۱۳۹۸


تدفین پیکر پنج شهید گمنام در دانشگاه تهران(۱۳۸۷)

۱۶ دی ۱۳۹۸


افتتاح نخستین کنفرانس روسای دانشگاه‌های کشور‌های عضو پیمان مرکزی(سنتو) در دانشگاه تهران(۱۳۵۲)

۱۷ دی ۱۳۹۸


پنج استاد پردیس علوم دانشگاه تهران در فهرست دانشمندان یک‌درصد برتر جهان (۱۳۹۷)

۱۸ دی ۱۳۹۸


انتصاب منوچهر اقبال به ریاست دانشگاه تهران(۱۳۳۳)

۱۸ دی ۱۳۹۸


طراحی و ساخت اولین دستگاه نانولیپوزوم ساز جهان در دانشگاه تهران(۱۳۹۰)

۱۸ دی ۱۳۹۸


راه‌اندازی مؤسسه پژوهشی توسعه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۹ دی ۱۳۹۸


بازدید "هادی نویرا"، نخست وزیر تونس از دانشگاه تهران(۱۳۵۲)

۱۹ دی ۱۳۹۸


کلنگ‌زنی موزه علم دانشگاه تهران(۱۳۹۳)

۲۰ دی ۱۳۹۸


افتتاح ساختمان مرکزی دانشکده جنگلداری دانشگاه تهران(۱۳۴۸)

۲۰ دی ۱۳۹۸


ساخت میکرو راکتور تصفیه آب‌های آلوده برای نخستین بار در کشور، در دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۲۲ دی ۱۳۹۸


شهادت دکتر مسعود علیمحمدی، استاد نخبه دانشگاه تهران(۱۳۸۸)

۲۲ دی ۱۳۹۸


چاپ لغت نامه دهخدا(۱۳۲۴)

۲۵ دی ۱۳۹۸