تقویم

مرمت و بازسازی عمارت پروین اعتصامی باغ نگارستان (۱۳۹۳)

۲۴ مهر ۱۳۹۷


وقف موزه مقدم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۲۵ مهر ۱۳۹۷


کسب رتبه نخست دانشگاه تهران با ۱۰ دانشمند برتر در علوم‌ کشاورزی (۱۳۹۲)

۲۷ مهر ۱۳۹۷


دیدار رؤسای دانشگاه‌های روسیه با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۲۸ مهر ۱۳۹۷


برگزاری دومین اجلاس مشترک رؤسای دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه در باغ نگارستان دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۲۹ مهر ۱۳۹۷


امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه تهران با شش دانشگاه برتر روسیه (۱۳۹۵)

۲۹ مهر ۱۳۹۷


تأسیس دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۲۹ مهر ۱۳۹۷


تأسیس دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

۰۱ آبان ۱۳۹۷


امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و سازمان جهانی یونسکو(۱۳۷۱)

۰۲ آبان ۱۳۹۷


حضور رئیس دانشگاه تهران در هشتاد و چهارمین اجلاس کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌ها (۱۳۹۶)

۰۳ آبان ۱۳۹۷


انتصاب دکتر احمدهوشنگ ‌شریفی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۵)

۰۵ آبان ۱۳۹۷


شرکت رییس دانشگاه تهران در اجلاس مشترک دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه (۱۳۹۴)

۰۶ آبان ۱۳۹۷


برگزاری سومین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک ایران و اتحادیه دانشگاه‌های برتر روسیه در مسکو (۱۳۹۶)

۰۷ آبان ۱۳۹۷


تأسیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی وابسته به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۵۴)

۰۷ آبان ۱۳۹۷


امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و سازمان ملی اقیانوس‌شناسی (NOAA) آمریکا (۱۳۵۲)

۱۰ آبان ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری به ژنرال آقا محمد یحیی‌خان، رییس‌جمهور پاکستان (۱۳۴۸)

۱۱ آبان ۱۳۹۷


اصلاح قانون تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۹)

۱۲ آبان ۱۳۹۷


کشتار دانشجویان و دانش‌آموزان در دانشگاه تهران (۱۳۵۷)

۱۳ آبان ۱۳۹۷


دیدار دکتر مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۱۶ آبان ۱۳۹۷


انتصاب مهندس اسماعیل اوینی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۱۶ آبان ۱۳۹۷


انتخاب رییس دانشگاه تهران به عنوان نایب رییس اول اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (۱۳۹۵)

۱۷ آبان ۱۳۹۷


انتصاب دکتر بهمن یزدی‌صمدی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۲)

۱۷ آبان ۱۳۹۷


دیدار وزیر علوم هند با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۱۸ آبان ۱۳۹۷


تأسیس انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران (۱۳۵۲)

۲۰ آبان ۱۳۹۷


برگزاری کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (AUAP)(۱۳۹۳)

۲۴ آبان ۱۳۹۷


افتتاح دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۲۵ آبان ۱۳۹۷


انتخاب رئیس دانشگاه تهران به عنوان نایب رئیس اول اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه و عضویت دانشگاه تهران در اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌های جهان (۱۳۹۶)

۲۶ آبان ۱۳۹۷


افتتاح راکتور اتمی در دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۰۴ آذر ۱۳۹۷


انتصاب دکتر آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۰۵ آذر ۱۳۹۷


برگزاری نخستین دور گفتگوهای فرهنگی ایران و اروپا، در شهر رم ایتالیا با حضور مشاور رئیس دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۰۶ آذر ۱۳۹۷