تقویم

برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی با مشارکت پانزده کشور در دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۰۸ شهریور ۱۳۹۷


کسب عنوان قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و سومی کشتی آزاد دانشگاه تهران در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور (۱۳۹۳)

۱۰ شهریور ۱۳۹۷


انتصاب دکتر رضا فرجی‌دانا به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۱۰ شهریور ۱۳۹۷


افتتاح دفتر همکاری علمی و دانشگاهی ایران و افغانستان در دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۱۱ شهریور ۱۳۹۷


انتصاب دکتر سید منصور خلیلی‌عراقی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

۱۲ شهریور ۱۳۹۷


انتصاب دکتر قاسم معتمدی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۶)

۱۳ شهریور ۱۳۹۷


تأسیس واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاهی در دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۱۴ شهریور ۱۳۹۷


انتصاب دکتر عبدالله شیبانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۷)

۱۵ شهریور ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری به رییس جمهور ایتالیا (۱۳۳۶)

۱۹ شهریور ۱۳۹۷


الحاق مجتمع آموزش عالی ابوریحان به دانشگاه تهران (۱۳۶۲)

۲۰ شهریور ۱۳۹۷


تأسیس پردیس البرز دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۲۶ شهریور ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری در رشته علوم‌سیاسی به جواهر لعل‌نهرو، نخست وزیر هند (۱۳۳۸)

۲۸ شهریور ۱۳۹۷


دیدار دکتر استفانیا جانینی، وزیر آموزش، پژوهش و دانشگاه‌های ایتالیا با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۲۹ شهریور ۱۳۹۷


انتصاب عیسی صدیق‌اعلم به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۲۰)

۳۰ شهریور ۱۳۹۷


تأسیس دکتری علوم‌ اداری در دانشکده حقوق (۱۳۳۳)

۳۰ شهریور ۱۳۹۷


قرار گرفتن اسکناس پنجاه هزار ریالی منقوش به طرح سردر تاریخی دانشگاه تهران در چرخه پولی کشور (۱۳۹۴)

۳۱ شهریور ۱۳۹۷


برگزاری مراسم ابطال تمبر هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۱ مهر ۱۳۹۷


اولین دوره پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران (۱۳۱۴)

۰۱ مهر ۱۳۹۷


تأسیس مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۳۸)

۰۱ مهر ۱۳۹۷


تأسیس دانشکده علوم‌ اداری دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۰۱ مهر ۱۳۹۷


تأسیس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۰۱ مهر ۱۳۹۷


تأسیس مؤسسه پژوهشی شهر و مسکن در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۰۵ مهر ۱۳۹۷


انتصاب دکتر غلامعلی افروز به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۲)

۰۵ مهر ۱۳۹۷


افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی‌مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی (۱۳۹۴)

۰۷ مهر ۱۳۹۷


انتصاب دکتر ابوالقاسم گرجی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۰)

۰۸ مهر ۱۳۹۷


تظاهرات بیش از ۲۰۰۰ تن از دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف در حمایت از دکتر مصدق و اعتراض به رژیم کودتا (۱۳۳۲)

۱۶ مهر ۱۳۹۷


افتتاح ساختمان جدید مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۲۱ مهر ۱۳۹۷


انتصاب دکتر محمد رحیمیان به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۲۱ مهر ۱۳۹۷


گشایش مسجد دانشگاه تهران (۱۳۴۵)

۲۲ مهر ۱۳۹۷


همایش تقدیر از «آنه ماری شیمل»، اسلام‌شناس و شرق‌شناس آلمانی (۱۳۸۱)

۲۳ مهر ۱۳۹۷