تقویم

گشایش ساختمان جدید مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران(۱۳۸۴)

۲۱ تیر ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران به‌ٰ «ایون گیورگی» نخست‌وزیر رومانی(۱۳۴۵)

۲۲ تیر ۱۳۹۸


گشایش موزه مکتب کمال‌الملک در باغ نگارستان(۱۳۹۲)

۲۴ تیر ۱۳۹۸


انتصاب دکتر هوشنگ نهاوندی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۰)

۲۴ تیر ۱۳۹۸


برگزاری بزرگ‌ترین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشجویی در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۵ تیر ۱۳۹۸


رقابت‌های جام‌جهانی شمشیربازی با شرکت افرادی از ۲۵ کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۷ تیر ۱۳۹۸


انتصاب دکتر علی‌نقی عالی‌خانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۸)

۲۸ تیر ۱۳۹۸


برگزاری اولین کنفرانس شبکه زنان جوامع فارسی‌زبان در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۸ تیر ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری به نلسون ماندلا، رهبر کنگره ملی آفریقا (۱۳۷۱)

۳۱ تیر ۱۳۹۸


افتتاح ساختمان دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۲۶)

۰۱ مرداد ۱۳۹۸


افتتاح سمپوزیوم تحقیقات علوم فضایی در دانشگاه تهران (۱۳۴۰)

۰۳ مرداد ۱۳۹۸


ساخت یک نوع چیپ میکروسیال، برای اولین بار در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۰۵ مرداد ۱۳۹۸


انتصاب دکتر علی مهدی‌زاده شهری به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۰)

۰۵ مرداد ۱۳۹۸


بازسازی تالار مولوی دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۰۵ مرداد ۱۳۹۸


افتتاح موزه مقدم دانشگاه تهران (۱۳۸۸)

۰۵ مرداد ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری به حسن ابراهیم‌حبیبی، معاون اول رییس‌جمهور (۱۳۷۶)

۰۶ مرداد ۱۳۹۸


دیدار ملک عبدالله، پادشاه اردن از دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۰۸ مرداد ۱۳۹۸


تأسیس دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (۱۳۴۵)

۱۰ مرداد ۱۳۹۸


گشایش آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۱ مرداد ۱۳۹۸


انتصاب اسماعیل مرآت به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۱۷)

۱۲ مرداد ۱۳۹۸


گردهمایی ایرانیان خارج از کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۳ مرداد ۱۳۹۸


قهرمانی دانشگاه تهران در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های کشور (۱۳۸۹)

۱۳ مرداد ۱۳۹۸


تولید نانوذرات طلای متخلخل توسط محققان دانشگاه تهران (۱۳۹۷)

۱۴ مرداد ۱۳۹۸


افتتاح دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران (۱۳۸۸)

۱۵ مرداد ۱۳۹۸


راه‌اندازی «شعاع» (شبکه علمی آموزش عالی) به‌عنوان اولین شبکه اجتماعی برای برقراری ارتباطات علمی در دانشگاه تهران (۱۳۹۷)

۱۷ مرداد ۱۳۹۸


انتصاب دکتر علی‌اکبر سیاسی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۲۱)

۱۸ مرداد ۱۳۹۸


ساخت ربات ۳ درجه آزادی مستقل خطی در مقیاس صنعتی برای اولین بار در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۱۸ مرداد ۱۳۹۸


گشایش انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۰ مرداد ۱۳۹۸


دیدار پادشاه عربستان از دانشگاه تهران (۱۳۳۴)

۲۰ مرداد ۱۳۹۸


به اهتزاز در آمدن پرچم دانشگاه تهران بر فراز قلّه دماوند (۱۳۸۳)

۲۲ مرداد ۱۳۹۸