تقویم

تأسیس مرکز بین‌المللی زبان فارسی دانشگاه تهران (۱۳۶۸)

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷


بازدید رهبر معظم انقلاب از دانشگاه تهران (۱۳۷۷)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷


اعطای عضویت هیأت علمی افتخاری دانشگاه تهران به دکتر "کاته‌پاله آرسرینیواسان"، مدیر مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (۱۳۸۳)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷


کسب جایگاه اول ملی دانشکدۀ فنی- مهندسی دانشگاه تهران در رتبه‌بندی کیو. اس. (۱۳۹۴)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷


برگزاری جشنواره فرهنگی، دانشجویی دانشگاه تهران در لبنان (۱۳۸۳)

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری ادبیات به "ادوارد هریو"، رییس مجلس ملی فرانسه (۱۳۲۴)

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷


تأسیس مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


تأسیس اولین مرکز ارزیابی‌کیفیت دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


تأسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی، بیوفیزیک ( IBB ) دانشگاه تهران (۱۳۵۴)

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری به دکتر"کلمن بارکس"، مترجم آثار مولانا (۱۳۸۵)

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


بازدید "شیخ صفربن سلطان القاسمی"، حاکم شارجه از دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷


اعطای درجه استادی دانشگاه تهران به پروفسور" یورگ آلبرشت"، استاد دانشگاه درسدن وفرایبورگ آلمان (۱۳۸۳)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران به رییس هیأت باستان‌شناسی فرانسه در ایران (۱۳۳۸)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷


دیدار وزیر آموزش عالی لبنان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷


دیدار وزیر اقتصاد و امور زیربنایی، ترابری و فن‌آوری ایالت بایرن آلمان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۲ خرداد ۱۳۹۷


دیدار وزیر اقتصاد و امور زیربنایی، ترابری و فن‌آوری ایالت بایرن آلمان با رئیس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۲ خرداد ۱۳۹۷


بازسازی و رونمایی سردرِ تاریخی دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۰۴ خرداد ۱۳۹۷


بازدید هیأت عالی رتبه آموزش عالی عربستان سعودی از دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

۰۵ خرداد ۱۳۹۷


اولین همایش قطب‌های علمی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۶ خرداد ۱۳۹۷


اولین همایش قطب‌های علمی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۶ خرداد ۱۳۹۷


تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۳)

۰۸ خرداد ۱۳۹۷


افتتاح ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۹ خرداد ۱۳۹۷


گشایش ساختمان جدید مؤسسه آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۱۰ خرداد ۱۳۹۷


تشکیل اولین جلسه شورای تحقیقات علمی در دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۱۴ خرداد ۱۳۹۷


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران به یادبود قیام ۱۵ خرداد (۱۳۵۶)

۱۵ خرداد ۱۳۹۷


افتتاح خانه محیط زیست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۶ خرداد ۱۳۹۷


انتصاب دکتر حسن عارفی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۹)

۱۸ خرداد ۱۳۹۷


انتصاب دکتر عباس شیبانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۱)

۱۹ خرداد ۱۳۹۷


انتصاب دکتر محمود نیلی احمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۱۹ خرداد ۱۳۹۷


سخنرانی رئیس جمهور نیکاراگوئه در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۲۰ خرداد ۱۳۹۷