تقویم

انتصاب دکتر جهانشاه صالح به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۲)

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


سخنرانی" فیدل کاسترو" رهبر ملی کوبا در دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸


تأسیس مرکز بین‌المللی زبان فارسی دانشگاه تهران (۱۳۶۸)

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸


بازدید رهبر معظم انقلاب از دانشگاه تهران (۱۳۷۷)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


اعطای عضویت هیأت علمی افتخاری دانشگاه تهران به دکتر "کاته‌پاله آرسرینیواسان"، مدیر مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (۱۳۸۳)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


کسب جایگاه اول ملی دانشکدۀ فنی- مهندسی دانشگاه تهران در رتبه‌بندی کیو. اس. (۱۳۹۴)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


برگزاری جشنواره فرهنگی، دانشجویی دانشگاه تهران در لبنان (۱۳۸۳)

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری ادبیات به "ادوارد هریو"، رییس مجلس ملی فرانسه (۱۳۲۴)

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


تأسیس مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸


تأسیس اولین مرکز ارزیابی‌کیفیت دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸


تأسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی، بیوفیزیک ( IBB ) دانشگاه تهران (۱۳۵۴)

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری به دکتر"کلمن بارکس"، مترجم آثار مولانا (۱۳۸۵)

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


بازدید "شیخ صفربن سلطان القاسمی"، حاکم شارجه از دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


اعطای درجه استادی دانشگاه تهران به پروفسور" یورگ آلبرشت"، استاد دانشگاه درسدن وفرایبورگ آلمان (۱۳۸۳)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران به رییس هیأت باستان‌شناسی فرانسه در ایران (۱۳۳۸)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸


دیدار وزیر آموزش عالی لبنان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸


دیدار وزیر اقتصاد و امور زیربنایی، ترابری و فن‌آوری ایالت بایرن آلمان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۲ خرداد ۱۳۹۸


دیدار وزیر اقتصاد و امور زیربنایی، ترابری و فن‌آوری ایالت بایرن آلمان با رئیس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۲ خرداد ۱۳۹۸


بازسازی و رونمایی سردرِ تاریخی دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۰۴ خرداد ۱۳۹۸


بازدید هیأت عالی رتبه آموزش عالی عربستان سعودی از دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

۰۵ خرداد ۱۳۹۸


اولین همایش قطب‌های علمی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۶ خرداد ۱۳۹۸


اولین همایش قطب‌های علمی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۶ خرداد ۱۳۹۸


تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۳)

۰۸ خرداد ۱۳۹۸


افتتاح ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۹ خرداد ۱۳۹۸


گشایش ساختمان جدید مؤسسه آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۱۰ خرداد ۱۳۹۸


تشکیل اولین جلسه شورای تحقیقات علمی در دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۱۴ خرداد ۱۳۹۸


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران به یادبود قیام ۱۵ خرداد (۱۳۵۶)

۱۵ خرداد ۱۳۹۸


افتتاح خانه محیط زیست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۶ خرداد ۱۳۹۸


انتصاب دکتر حسن عارفی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۹)

۱۸ خرداد ۱۳۹۸


انتصاب دکتر عباس شیبانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۱)

۱۹ خرداد ۱۳۹۸