تأسیس نخستین پژوهشکده فناوری‌های پیشرو و همگرای کشور در دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

تاریخ برگزاری : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ وقایع تاریخی دانشگاه