پایان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۰۸ دی ۱۳۹۹ تقویم آموزشی