شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۰۶ دی ۱۳۹۹ تقویم آموزشی