پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ تقویم آموزشی