دیدار رؤسای دانشگاه‌های روسیه با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

تاریخ برگزاری : ۲۸ مهر ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه