انتصاب دکتر آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

تاریخ : ۰۵ آذر ۱۴۰۰