افتتاح راکتور اتمی در دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

تاریخ : ۰۴ آذر ۱۴۰۰