کسب رتبه نخست دانشگاه تهران با ۱۰ دانشمند برتر در علوم‌ کشاورزی (۱۳۹۲)

تاریخ برگزاری : ۲۷ مهر ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه