اعطای دکتری افتخاری در رشته علوم‌سیاسی به جواهر لعل‌نهرو، نخست وزیر هند (۱۳۳۸)

تاریخ : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰