دیدار ملک عبدالله، پادشاه اردن از دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

تاریخ : ۰۸ مرداد ۱۴۰۰