اعطای دکتری افتخاری به نلسون ماندلا، رهبر کنگره ملی آفریقا (۱۳۷۱)

تاریخ : ۳۱ تیر ۱۴۰۰