افتتاح سالن ورزشی کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

تاریخ : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰