اعطای عضویت افتخاری هیأت علمی به دکتر"عسگرآقایف"، رئیس جمهور قرقیزستان (۱۳۷۹)

تاریخ : ۲۱ خرداد ۱۴۰۰