ایجاد دبیرخانه «جایزه فناوری و نوآوری یونسکو» در دانشگاه تهران (۱۴۰۱)

تاریخ : ۰۸ خرداد ۱۴۰۲

دبیرخانه «جایزه فناوری و نوآوری یونسکو» بر اساس تفاهم‌نامه سه جانبه فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، کمیسیون ملی یونسکو و دانشگاه تهران در دانشگاه تهران ایجاد شد