افتتاح سمپوزیوم بیوشیمی و تغذیه در دانشگاه تهران (۱۳۴۸)

تاریخ : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سمپوزیوم بیوشیمی و تغذیه با حضور یکصد نفر از محققان و دانشمندان ایرانی از دانشگاه‌های تهران، ملی جندی شاپور، بهداری اصفهان و مشهد و نیز ۲۲ نفر از استادان و محققان طراز اول ده کشورآمریکا، فرانسه، سوئیس، آلمان، انگلستان، رومانی، پاکستان، ترکیه، شیلی و زلاندنو و آقای رهنما، وزیر وقت علوم و آموزش عالی، در مؤسسه تحقیقات پزشکی دانشگاه تهران افتتاح شد.