مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری‌های کوانتومی، با هدف توسعه علوم و فنون جدید در حوزه کوانتومی و با بهره‌گیری از توانایی و امکانات دانشگاه تهران تأسیس شد (۱۳۹۹)

تاریخ : ۰۸ مرداد ۱۴۰۰