اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به دکتر آندره هونورا، سناتور و رئیس دانشگاه بین‌المللی پاریس (۱۳۱۶)

تاریخ برگزاری : ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه