برگزاری اولین دوره دانش‌افزایی استادان ایرانی زبان چینی و نخستین سمپوزیوم زبان چینی ایران، در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران (۱۳۹۷)

تاریخ برگزاری : ۱۳ تیر ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه