پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ تقویم آموزشی