پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰