پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۲۸ آبان ۱۳۹۹ تقویم آموزشی