شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۱۷ آبان ۱۳۹۹ تقویم آموزشی