معاونت پژوهشی

 

تولید علم و گسترش مرزهای دانش در عرصه جهانی، ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در بین دانشگاه‌های معتبر دنیا، کاربردی کردن دانش برای رفع نیاز جامعه و تحقق اهداف برنامه ۱۰ ساله دانشگاه در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و کارکردهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است. سیاستگذاری، برنامه ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری که بر عهده این معاونت می‌باشد در قالب سه اداره کل امور پژوهشی، پژوهش‌های کاربردی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی سازماندهی و به انجام می‌رسد. تصویب نهایی آیین‌نامه‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز ایجاد هماهنگی‌های لازم در سطح دانشگاه توسط شورای پژوهشی دانشگاه صورت می‌پذیرد. شورای هماهنگی سردبیران مجلات دانشگاه، شورای انتشارات دانشگاه، شورای هماهنگی قطب‌های علمی دانشگاه و شورای هماهنگی سرپرستان کتابخانه‌های دانشگاه در زیرمجموعه این معاونت فعالیت می‌نمایند. همچنین استقرار نظام عرضه و تقاضا، نظام نوآوری و تلاش برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری اساتید دانشگاه، از جمله فعالیت‌هایی است که اخیراً در جهت اجرای نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه شکل‌گرفته است.

 

شورای پژوهشی دانشگاه

اعضای این شورا که به ریاست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های فعالیت‌های پژوهشی را تدوین و تصویب می‌نماید، عبارتند از: معاونین پژوهشی پردیس‌ها، دانشکده‌های مستقل، دانشکده‌های وابسته به پردیس‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی مستقل دانشگاه، مدیران کل حوزه ستادی معاونت پژوهشی دانشگاه و مشاوران معاونت پژوهشی دانشگاه.

 

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه یکی از زیرمجموعه‌های حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه تهران است که بعد از اصلاح ساختار سازمانی در مجموعه حوزه‌های دانشگاه، با ترکیب و شرح وظایف جدید به انجام وظایف می‌پردازد. سه معاونت جدید با اسامی ذیل در زیرمجموعه این اداره کل قرار گرفته‌اند:

- معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی

- معاونت پژوهش‌های کاربردی

- معاونت علم سنجی

 

معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی

۱. انجام بررسی‌های لازم به منظور تهیه و پیشنهاد سیاست‌های پژوهشی دانشگاه با توجه به ضوابط مربوط جهت ارائه به شوراهای ذیربط

۲. تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت، ‌‌ میان مدت و بلندمدت پژوهشی در چارچوب سیاست‌ها و جهت گیری‌های دانشگاه

۳. ارزیابی و نظارت بر عملکرد قطب‌های علمی دانشگاه

۴. تنظیم ضوابط و نظارت بر بررسی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه به منظور محاسبه اعتبار ویژه (گرنت)

۵. پیشنهاد اعتبارات پژوهشی واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس شاخص‌های پژوهشی به معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و تدوین ضوابط و نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات

۶. تدوین ضوابط لازم برای پرداخت پژوهانه دانشجویان دکتری و پذیرش محقق دانشجویان پسادکتری

۷. تدوین ضوابط و سیاست‌های حمایتی از نوآوری‌ها، ابداعات و اختراعات پژوهشگران دانشگاه

۸. ابلاغ جهت گیری‌های پژوهشی سالانه به پردیس‌ها / دانشکده‌های مستقل

۹. برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت هدفمندسازی پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت رفع نیازهای پژوهشی کشور

۱۰. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح‌های تحقیقاتی از محل اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی و یا از محل اعتبار معاونت پژوهشی دانشگاه

۱۱. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح‌های حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی

۱۲. برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب برگزیدگان جشنواره پژوهش دانشگاه

۱۳. دبیر اجرایی جشنواره پژوهش

۱۴. انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

 

معاونت پژوهش‌های کاربردی

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام تحقیقات جهت مقابله با چالش‌ها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمان‌های اجرایی کشور می‌باشد و چون این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و در تخصص‌های مختلف می‌باشند لذا عرصه پژوهش‌های کاربردی دائماً در حال تحول بوده و انجام پژوهش‌های کاربردی جایگاه محوری پیداکرده است.

پژوهش‌های کاربردی دانشگاه واحدی جهت انتقال دانش و یافته‌های جدید علمی و پژوهشی از دانشگاه به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد. در حال حاضر این بخش با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان دانشگاه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری، برنامه‌ریزی‌های لازم را مطابق گذشته به شرح ذیل در دست اقدام دارد:

۱. نیازسنجی و پروژه‌یابی

۲. برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اخذ اولویت‌های پژوهشی

۳. اطلاع رسانی اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصص‌های مربوطه

۴. ارسال پروپوزال‌های تحقیقاتی اساتید به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و پیگیری‌های لازم

۵. انعقاد قراردادهای پژوهشی (کاربردی، بند الف ماده ۱۷ و بین‌المللی)

۶. انجام امور اداری مربوط به قراردادهای پژوهشی منعقده شامل:

موافقت‌نامه داخلی، ابلاغ طرح، انجام مکاتبات لازم بر اساس مفاد قرارداد، تهیه و ارسال ضمانت‌نامه‌های لازم، دریافت گزارشات مرحله‌ای و نهایی و ارسال برای کارفرما، پیگیری وصول مطالبات مربوطه، اخذ مفاصا حساب طرح در صورت نیاز، اعلام اختتام طرح، کسر بالاسری و توزیع آن مطابق مصوبه هیأت رئیسه، صدور چک مجریان و اعمال گرنت مربوطه

۷. انعقاد تفاهم‌نامه‌های مبلغ‌دار با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعیین کارگروه پیگیری‌کننده مفاد تفاهم‌نامه‌ها

۸. تهیه، بروز رسانی و اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی معاونت پژوهش‌های کاربردی و اطلاع رسانی به واحدها

۹. اجرای آیین‌نامه انتخاب طرح‌های پژوهشی نمونه جهت تقدیر در جشنواره پژوهش

۱۰. تعامل و همکاری در برگزاری جشنواره پژوهش با امور پژوهشی دانشگاه و برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

۱۱. اجرای آیین‌نامه تخصیص اعتبارات ویژه (گرنت) برای مجریان طرح‌های کاربردی

۱۲. پیگیری، کوتاه‌سازی امور بیمه، مالیات و گرنت طرح‌ها

۱۳. تسریع و تسهیل انجام امور مالی طرح‌ها در معاونت پژوهش‌های کاربردی

۱۴. شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی بودجه کشور و اقدام در راستای جذب اعتبارات مربوطه

۱۵. جمع آوری آمار طرح‌های کاربردی واحدهای مختلف دانشگاه و تهیه گزارشات آماری عملکرد سالیانه دانشگاه برای ارگان‌های مختلف بر حسب درخواست

۱۶. نظارت و پشتیبانی در راستای اجرای صحیح عملیات واگذارشده به واحدهای صف

۱۷. انجام امور مرتبط با برنامه جامع تحقیقات بر اساس تقسیم وظایف تعریف‌شده

 

معاونت علم سنجی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران با هدف تهیه و ارائه اطلاعات مستند و تصویری روشن از وضعیت تولیدات علمی منتشرشده اعضای هیات علمی برای هدایت برنامه‌ریزان و سیاست گذاران علمی و پژوهشی دانشگاه از سال ۱۳۸۶ اقدام به راه اندازی و برگزاری جلسات کمیته‌های علم سنجی نمود که این کمیته از سال ۱۳۹۰ به معاونت علم سنجی تبدیل شد. این واحد زیر نظر اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه عهده‌دار وظایف ذیل می‌باشد: ‌

۱. تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه

۲. تهیه گزارش‌های ماهانه و سالانه بر اساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی یافته‌ها و شاخص‌های موردنظر

۳. برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیریت و داده‌کاوی اطلاعات علمی به منظور ارتقای دانش و مهارت‌های آماری کارشناسان پژوهشی واحدهای دانشگاه

۴. بررسی سالانه فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و ارائه گزارش آن

۵. ارزیابی و نظارت بر انتشار نشریات علمی - تخصصی دانشگاه و ارائه گزارش‌های لازم

۶. رفع نیازهای آماری علمی دانشگاه

۷. نظارت بر اجرا و فعالیت پایگاه‌های اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

۸. بررسی ساختار و روند تولید علم در دانشگاه در مقایسه با دانشگاه‌های برتر در سطوح ملی و بین‌المللی و شناسایی مولفه‌های موثر در رشد کمی و کیفی آن

۹. تعریف شاخص‌های ارزشیابی علم سنجی و برآورد و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص‌ها.

۱۰. تعیین روش‌های ارزشیابی علم سنجی و بررسی دانش روز علم سنجی

۱۱. انجام کلیه امور مربوط به دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری

۱۲. انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه برای جشنواره پژوهش کشوری

۱۳. ارائه آخرین اطلاعات مربوط به نشریات علمی تخصصی در سطح کشور و نشریات بین‌المللی

۱۴. انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

۱۵. انجام امور مربوط به رساله‌ها و پایان‌نامه‌های موردحمایت صنایع دفاع

۱۶. انجام کلیه امور مربوط به تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی بین‌المللی دانشگاه تهران

 

پژوهشگاه دانشگاه

اهداف و وظایف:

۱. راهبری و ساماندهی واحدهای پژوهشی دانشگاه تهران.

۲. استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص و تجهیزات واحدهای پژوهشی دانشگاه جهت رفع نیازهای پژوهشی و فناوری کشور.

۳. بستر‌سازی جهت تقویت روابط و نیز هم‌افزائی امور واحدهای پژوهشی دانشگاه جهت انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای موردنیاز کشور و نیز تجاری‌سازی پژوهش‌های آن‌ها.

۴. مدیریت کلان پروژه‌های ملی و کاربردی با به‌کارگیری توان واحدهای پژوهشی متعدد دانشگاه.

۵. حمایت از فعالیت‌های پژوهشی مشترک بین‌المللی واحدهای پژوهشی دانشگاه.

۶. بستر‌سازی برای تقویت روابط میان نخبگان علمی دانشگاه اعم از شاغل و بازنشسته (هیأت علمی و کارکنان) با واحدهای پژوهشی دانشگاه، دولت و بخش خصوصی و حمایت‌های لازم از آن‌ها.

۷. ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره حقوقی، مالی و سایر خدمات موردنیاز و ممکن به واحدهای پژوهشی دانشگاه با تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم.

۸. بستر‌سازی جهت تجاری‌سازی و درآمدزایی پژوهش‌های انجام‌شده توسط واحدهای پژوهشی دانشگاه.

۹. انجام رتبه‌بندی واحدهای پژوهشی دانشگاه بر اساس شاخص‌های مدنظر معاونت پژوهشی.

۱۰. ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشی دانشگاه با سایر مراکز و مؤسسات پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی.

۱۱. تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت ساماندهی و حمایت از واحدهای پژوهشی دانشگاه و نیز جذب مشارکت محققین و نخبگان علمی (اعم از شاغل و بازنشسته)

۱۲. ایجاد بسته‌های لازم برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز واحدهای پژوهشی دانشگاه.

۱۳. پیشنهاد برای ایجاد پژوهشکده‌های کاربردی جدید و تقاضامحور به معاونت پژوهشی دانشگاه و زمینه‌سازی برای استقرار آن‌ها.

۱۴. حمایت لازم از نوآوری‌ها و خلاقیت‌های اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و پشتیبانی لازم از نوآوری‌های آن‌ها با هدف تجاری‌سازی و ایجاد ثروت در جهت رفع نیازهای کشور.

 

اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه

واحد انتشارات (کتاب)

یکی دیگر از واحدهای تابعه معاونت پژوهشی، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران است. این مؤسسه درطول۶۶ سال خدمات انتشاراتی و فرهنگی بیش از هشت هزار عنوان کتاب با احتساب تجدید چاپ و تجدیدنظر، در زمینه‌های گوناگون متون، ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، علوم پایه، فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، دامپزشکی و علوم پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی و علوم تربیتی، محیط زیست، زبان‌های خارجی، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، مدیریت، علوم اجتماعی و هنرهای زیبا منتشر کرده است که از میان آثار منتشره، هم اینک، دو هزار عنوان کتاب موجود و در دسترس مخاطبان است.

 

ارکان مؤسسه

رئیس مؤسسه؛

شورای سیاستگذاری انتشارات؛

شوراهای تخصصی (علوم انسانی، علوم اجتماع و رفتاری، فنی و مهندسی، علوم پایه، معمار و هنر، پزشکی و دامپزشکی، کشاورزی و محیط زیست)

معاون پژوهشی دانشگاه، رئیس شورای انتشارات و رئیس مؤسسه، دبیر شورا است.

 

وظایف و اختیارات

چاپ و نشر کتاب‌هایی که توسط شوراهای هفت‌گانه تخصصی انتشارات به تصویب رسیده است؛

گسترش شبکه پخش و فروش کتاب‌های انتشارات دانشگاه تهران از طریق کتاب‌فروشی‌های انتشارات دانشگاه و نمایندگی‌های فروش در تهران و شهرهای بزرگ؛

چاپ نشریات ادواری و سفارش‌های چاپی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه؛

چاپ و نشر متون کهن معتبر و ممتاز اسلامی و ایرانی که منبع و مأخذ محسوب می‌شوند؛

چاپ و انتشار کتاب برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

برگزاری مراسم کتاب برگزیده سال دانشگاه‌ها؛

برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های درون و برون مرزی؛

یکی دیگر از عمده‌ترین وظایف مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، عرضه کتاب‌های انتشاریافته به همه مخاطبان و دانشجویان سراسر کشور است. مؤسسه اینک دو فروشگاه کتاب در تهران دارد.

انتشارات دانشگاه تهران دارای پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دوزبانه است که تازه‌های کتاب را بازتاب می‌دهد. حضور پیوسته و پرتلاش در همه نمایشگاه‌های کتاب، نشان از چهره موفق مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران دارد. این مؤسسه در مراسم هفته کتاب سال ۱۳۸۱ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز دو دوره در نمایشگاه بین‌المللی به عنوان ناشر برگزیده دانشگاهی کشور انتخاب و معرفی شد.

مراحل چاپ کتاب در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران بدین قرار است که آثار اعضای هیأت علمی از سوی دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی برای انتشار به مؤسسه پیشنهاد می‌شود، مؤسسه آثار ارجاعی را در نشست شوراهای انتشارات به شور می‌گذارد. اعضای شورا که نمایندگان دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، این آثار پس از بررسی، تأیید یا مشروط و یا رد کنند. آثار مشروط به داور ارجاع و پس از عودت از سوی داور، بار دیگر نظر داور و اثر به شور گذاشته می‌شود. و در نهایت کتاب‌های تائید شده، ویراستاری، حروف‌نگاری شده و پس از طراحی جلد برای چاپ به دو صورت الکترونیکی و افست اقدام می‌شود.

 

واحد تجهیزات آزمایشگاهی و سفارشات خارجی

این مدیریت وظیفه هماهنگی و نظارت بر سفارش‌های واحدهای مختلف دانشگاه برای خرید مواد و تجهیزات و بهره‌برداری بهینه از آنها را بر عهده دارد.

تعیین سهمیه ارزی و ریالی واحدها، انجام امور سفارش مواد و تجهیزات آنها، کارشناسی بازرگانی، ترخیص کالاها از گمرک و نظارت بر تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش بهره‌برداری از تجهیزات خریداری‌شده با هماهنگی وزارت متبوع از جمله کارکردهای این مدیریت است.

 

وظایف و اختیارات جدید

پیگیری و انجام امور:

۱. وام بانک توسعه اسلامی و انجام مناقصه

۲. اطلس تجهیزات آزمایشگاهی

۳. اطلس آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران

۴. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

۵. شبکه آزمایشگاهی

۶. آزمایشگاه همکار

۷. انتخاب آزمایشگاه نمونه

۸. استاندارد نمودن آزمایشگاه‌های دانشگاه

۹. برگزاری نمایشگاه‌های دستاوردهای علمی و پژوهشی و تولیدات ملی

۱۰. ترخیص کالا

 

واحد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران

با توجه به تصویب ایجاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران توسط هیأت رئیسه دانشگاه، ‌نهایتاً استقرار این آزمایشگاه در طبقات همکف و اول ساختمان پژوهشگاه دانشگاه مصوب گردید. ایجاد زیرساخت‌ها لازم از اواخر سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۱ اقدام گردید در مهرماه ۱۳۹۱، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر فرهاد رهبر، افتتاح گردید.

پس از تکمیل زیرساخت‌ها و امکانات و نیز خریداری و تهیه برخی تجهیزات، هم اکنون آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران آماده ارائه خدمات به متقاضیان در سطح کشور می‌باشد. ضمناً‌ به منظور تکمیل خدمات قابل ارائه، آزمایشگاه مزبور با تعداد ۱۰ آزمایشگاه مرکزی دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه اقدام به عقد تفاهم‌نامه‌ همکاری در قالب آزمایشگاه وابسته نموده است.

در حال حاضر سامانه http://centrallab.ut.ac.ir به‌صورت برخط سفارش ارائه خدمات را اخذ می‌نمایند.

اهم فعالیت‌های انجام‌شده جهت راه اندازی آزمایشگاه مرکزی از اسفندماه سال ۹۰:

۱. طراحی فضای آزمایشگاه در دو بخش همکف و طبقه اول

طبقه همکف:

· آزمایشگاه اسپکتروسکوپی

· آزمایشگاه نمونه سازی (۱)

· آزمایشگاه نمونه سازی (۲)

· آزمایشگاه آنالیز عنصری

· آزمایشگاه سلولی و مولکولی

طبقه اول:

· آزمایشگاه جداسازی

· آزمایشگاه زیستی (در حال راه اندازی)

· اتاق Clean room or Small Scale (در حال راه اندازی)

· آزمایشگاه آنالیز عنصری

دستگاه‌های در حال راه اندازی:

· RTPCR

· HPLC

· Femto Plasma

· RF Sputter

· رئو متر

· اسمومتر

· ولتامتر

 

واحد مالکیت فکری (دفتر مالکیت معنوی)

به منظور حمایت از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های علمی و ارج نهادن به تلاش‌های مخترعین و مبتکرین، واحد مالکیت فکری از سال ۱۳۸۳ در دانشگاه تأسیس شد. پس از بررسی علمی موارد ارجاع شده، این واحد اقدامات لازم را برای ثبت اختراع و نوآوری در مراجع مربوط در سطح ملی و بین‌المللی پیگیری می‌کند. دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران یکی از ۶ عضو شورای بررسی علمی مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

واحد مالکیت فکری اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران به عنوان یکی از مراجع پنج‌گانه قانونی و معتبر مالکیت فکری در منطقه، موارد ادعایی ارجاعی از طرف اداره ثبت اختراع قوه قضائیه را جهت دریافت گواهی ثبت اختراع و درخواست‌های اساتید دانشگاه تهران را جهت ارزیابی علمی گواهی ثبت اختراع و صدور تأییدیه علمی اختراع موردبررسی قرار می‌دهد. در این بین، تعداد معدودی درخواست ثبت اختراع بین‌المللی نیز پیگیری شده است

خوشبختانه طی دو سال اخیر و خصوصاً با برگزاری سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشگاه در آبان ماه ۱۳۹۱و متعاقب آن، برگزاری اولین پژوهش بازار دانشگاه تهران در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، فعالیت این واحد با افزایش چشمگیر تقاضاهای یادشده، به اوج خودرسید.

هم‌اکنون این واحد با اخذ درخواست‌هایی از اداره ثبت اختراع قوه قضائیه، اساتید دانشگاه تهران (صدور تأییدیه علمی) و نیز نهادینه نمودن تیم داوران از طریق ایجاد "شورای ممیزی داوران مالکیت فکری" و ارایه الگو و برنامه‌ریزی اجرای، فعالیت خود را توسعه داده و بیش از پیش خواهد داد

آمار فعالیت واحد مالکیت فکری دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون در ذیل آمده است:

جدول - آمار فعالیت واحد مالکیت فکری دانشگاه تهران طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۰

سال

ثبت اختراع

تاییدیه علمی

کل

تأیید

رد

تأیید

رد

تأیید

رد

۱۳۹۰

۷

۳

۲

-

۹

۳

۱۳۹۱

۳۱

۸

۲۳

۱

۵۴

۹

از ابتدای ۱۳۹۲ تا ۹۲/۰۹/۲۳

۲۹

۱۲

۸

۲

۳۷

۱۴

 

واحد ترجمه و ویرایش مقالات

واحد ترجمه و ویرایش مقالات پیشخوان خدمات علمی، پژوهشی و فناوری با کمک دو گروه متخصص و مجرب از مترجمان و ویراستاران به کلیه استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های سراسر کشور در حوزه‌های زیر خدمات ارائه می‌دهد:

ترجمه مقالات علمی، خلاصه مقالات، چکیده پایان‌نامه از فارسی به زبان‌های رسمی دنیا (انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی و اسپانیایی) و برعکس و همچنین ویرایش مقالات نگاشته شده به یکی از زبان‌های رسمی دنیا.

خدمات مذکور در چهار حوزه ذیل ارائه می‌شود.

۱. فنی – مهندسی؛

۲. علوم پایه؛

۳. علوم انسانی؛

۴. پزشکی و پیراپزشکی

 

واحد مدیریت نشر مجلات علمی دانشگاه

دانشگاه تهران با بیش از ۱۱۰ مجله علمی- پژوهشی به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی باقدمت گاه به تاریخ تأسیس دانشکده و گروه مربوط، پرشمارترین مجله در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران است. این مجلات تحت نظرات معاونت پژوهشی، ولی به صورت جزیره‌ای اداره می‌شدند.

جایگاه علمی و بین‌المللی دانشگاه تهران ایجاب می‌کرد با توجه به مشکلات و کمبود بودجه مجلات درروند انتشار و داوری، همچنین ارتقا مجلات، با مدیریتی یکپارچه، ضمن خارج کردن مجلات از قالب جزیره‌ای، با کاهش مشکلات و بار جانبی مجلات، به تمرکز آن‌ها بر ارتقا همت گمارد.

از سوی دیگر تحولات و فناوری‌های روز، خاصه در حوزه نشر، امکان دسترسی آسان و فرازمان و فر امکان را برای همگان و به‌خصوص محققان در محیط وب فراهم آورده است.

رویکرد مدیریت یکپارچه در کنار امکانات محیط وب، دانشگاه را بر آن داشت به طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت یکپارچه مجلات علمی دانشگاه تهران بیندیشد، با دو رویکرد:

۱. تسهیل عرضه مجله به مخاطب، به صورت نسخه الکترونیکی که ضمن کاهش هزینه‌های تکثیر و ارسال، ملاحظات زیست‌محیطی و افزایش رویت مقالات را در پی داشته باشد.

۲. اجرای کامل فرایندهای ارسال، دریافت، داوری، خدمات چاپ (ویرایش زبانی و صفحه‌آرایی)، نمایه‌سازی و انتشار از طریق سامانه که امکان بهره‌مندی ازنیروهای متخصص و علمی را فارغ از زمان و مکان فراهم ‌آورد.

با توجه به این دو رویکرد، سامانه مدیریت یکپارچه مجلات علمی دانشگاه تهران از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۱ در پنج مرحله دنبال شد:

۱. بررسی وضعیت موجود، فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم از جمله تدوین شیوه‌نامه نشر مجلات علمی دانشگاه، و شناسایی شرکت‌های بالقوه در طراحی سامانه مناسب

۲. پیاده‌سازی و بومی‌سازی سامانه، همچنین انتقال داده‌های سامانه پیشین و آموزش نحوه کار با سامانه جدید و توجیه گردش کار جدید مجلات برای اعضای هر مجله

۳. ارائه خدمات نشر (از جمله ویرایش زبانی و صفحه‌آرایی و طراحی هدر و جلد با رویکرد یکپارچه‌سازی و هویت‌بخشی به مجلات، و تأمین ۵۰ نسخه چاپی مجانی)، در کنار برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های هدایتگر به منظور ارتقای مجلات و هدایت مجلات به سوی نمایه‌سازی مناسب با بهره‌مندی از متخصصان داخلی و خارجی

۴. بررسی دقیق‌تر و هدایت هدف‌مندتر تک‌تک‌مجلات برای ارتقای هرچه بیشتر و بهینه‌تر و رویت‌پذیری و ارجاع بیشتر به مقالات

۵. درآمدزایی برای مجلات از راه فروش مقالات

· واحد تجاری‌سازی و شرکت‌های دانشگاهی اساتید

هدف اصلی این واحد، ایجاد ابزار مستقل و مؤثر برای تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری اساتید و تسهیل و کارآمد سازی فرآیند تأسیس و فعالیت اقتصادی شرکت‌های دانشگاهی اساتید می‌باشد.

مأموریت:

ارائه خدمات پشتیبانی و تخصصی از قبیل:

· رسیدگی به تقاضای تأسیس شرکت دانشگاهی اساتید و ارائه مجوز دانشگاه

· نظارت بر عملکرد شرکت دانشگاهی اساتید با هدف رقابت‌پذیری در تولیدات فناورانه و تعالی برند

· افزایش ظرفیت تولید منابع مالی دانشگاه از طریق ایجاد شبکه‌های تجاری در میان شرکت‌های دانشگاهی

· شناسایی و جلب حمایت سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در تولید و تجاری‌سازی علم و فناوری

· جهت‌دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری شرکت‌های دانشگاهی به منظور ایفای نقش مؤثر و متنوع در اقتصاد و تولید ثروت

· تعامل با دستگاه‌های اجرایی و صنعت برای توسعه زیرساخت‌های کسب و کار فناورانه

· تعامل با پارک‌های فناوری و شهرک‌های صنعتی

· ایجاد و تقویت شرکت‌های خدمات مشاوره تخصصی برای توانمندسازی شرکت‌های دانشگاهی اساتید به ویژه در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با توسعه فناوری و فروش محصولات دانش‌بنیان.

· راه‌اندازی و به‌روزرسانی سایت شبکه شرکت‌های دانشگاهی اساتید جهت اطلاع‌رسانی و تعامل بیشتر و مؤثر‌تر مابین نیازها و پتانسیل‌های اقتصادی دانش‌بنیان و فناورانه، همچنین تهیه و روزآمد کردن فهرستی از کالاهایی که تولید آنها به تفکر خلاقانه و همت پژوهشگران نیاز دارد و از تقاضای بسیار وسیعی هنگام تجاری شدن برخوردارند. همچنین فهرستی از نیازهای متغیر جامعه بویژه در عرصه‌های جدید میان‌رشته‌ای، چالش‌های محیطی و ضرورت‌های اقتصادی- اجتماعی کشور

 

مستندسازی فناوری‌های انتقال‌یافته و ایجاد بانک اطلاعات این فناوری‌ها

این واحد تاکنون به تقاضای ۱۵ تن از اساتید در خصوص تأسیس و راه اندازی شرکت دانشگاهی رسیدگی و مجوز لازم ارائه داده است.