هیات امنا

اعضای هیأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه، ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اهم وظایف و اختیارات هیأت امنا چنین است:

تصویب آئین‌نامه‌های داخلی هیأت امنا، سازمان اداری و تشکیلات دانشگاه و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی، بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمده‌ای اختصاصی و مصرف آن، تعیین و نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی، میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التألیف و نظایر آن، پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و بررسی گزارش دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‌گردد.

موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در هیأت امنا، در کمیسیون دائمی مرکب از رئیس دانشگاه، یک تن از معاونان یا مشاوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اداری و مالی دانشگاه موردبررسی کارشناسی و تخصصی قرار می‌گیرد.

 

اعضای حاضر در جلسه (حقوقی و حقیقی):

 • دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
 • دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیأت امنا
 • دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی
 • دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
 • دکتر محمدباقر نوبخت،عضو هیأت امنا
 • دکتر محمدرضا عارف، عضو هیأت امنا
 • مهندس بیژن نامدار زنگنه، عضو هیأت امنا
 • دکتر فرهاد رهبر، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امنا
 • دکتر علی طیب‌نیا، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امنا
 • دکتر عباس مصلی‌نژاد، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امنا
 • محمدباقر قالیباف، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امنا

 

سایر حاضران در جلسه:

 • دکتر سیدحسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران
 • دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • دکتر سیداحمدرضا خضری، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران

 

- نمایه تقویمی مصوبات هیأت امنا

- صورت جلسه ششمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۵/۱۲/۰۹)

- صورت‌ جلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۵/۱۰/۰۷)

- صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۵/۰۲/۲۱)
-صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۴/۱۲/۰۹)
- صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۴/۰۳/۳۱)
- صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۳/۰۹/۲۵)
- صورت مصوبات ششمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۲/۱۲/۱۳)
- صورت جلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۲/۰۴/۳۱)
- صورت جلسه چهارمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۱/۰۵/۱۷)
- صورت جلسه سومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۰/۰۶/۲۶)
- صورت جلسه دومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۹/۰۸/۱۷)
- صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۸/۱۱/۰۵)
- صورت جلسه بیستمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۸/۰۴/۲۳)
- صورت جلسه هفدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۶/۰۹/۱۷)
- صورت جلسه شانزدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۶/۰۹/۱۰)
- صورت جلسه پانزدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۶/۰۵/۲۸)
- صورت جلسه چهاردهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۶/۰۱/۲۹)
- صورت جلسه سیزدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۵/۰۹/۱۴)
- صورت جلسه دوازدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۵/۰۶/۰۷)
- صورت جلسه یازدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۵/۰۴/۱۱)
- صورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۴/۱۲/۱۶)
- صورت جلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۴/۱۰/۲۰)
- صورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۴/۰۶/۲۳)
- صورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۴/۰۳/۱۸)
- صورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۱۲/۲۶)
- صورت جلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۱۱/۱۷)
- صورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۱۰/۲۳)
- صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۰۶/۲۴)
- صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۰۴/۰۲)
- صورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۲/۱۲/۱۶)
- صورت جلسه هفتمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۲/۰۷/۲۸)
- صورت جلسه ششمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۲/۰۵/۱۳)
- صورت جلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۱/۰۴/۲۲)
- صورت جلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۰/۱۱/۱۱)
- صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۹/۱۲/۰۲)
- صورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۹/۰۳/۰۱)
- صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۸/۱۰/۰۱)
- صورت جلسه هفتمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۷/۱۰/۱۰)
- صورت جلسه ششمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۷/۰۳/۰۷)
- صورت جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۶/۰۴/۱۱)
- صورت جلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۵/۱۱/۲۴)
- صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۴/۱۱/۱۴)