هیات امنا

اعضای هیأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه، ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اهم وظایف و اختیارات هیأت امنا چنین است:

تصویب آئین‌نامه‌های داخلی هیأت امنا، سازمان اداری و تشکیلات دانشگاه و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی، بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمده‌ای اختصاصی و مصرف آن، تعیین و نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی، میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التألیف و نظایر آن، پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و بررسی گزارش دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‌گردد.

موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در هیأت امنا، در کمیسیون دائمی مرکب از رئیس دانشگاه، یک تن از معاونان یا مشاوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اداری و مالی دانشگاه موردبررسی کارشناسی و تخصصی قرار می‌گیرد.

 

اعضای حاضر در جلسه (حقوقی و حقیقی):

 • دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
 • دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیأت امنا
 • دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی
 • دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
 • دکتر محمدباقر نوبخت،عضو هیأت امنا
 • دکتر محمدرضا عارف، عضو هیأت امنا
 • مهندس بیژن نامدار زنگنه، عضو هیأت امنا
 • دکتر فرهاد رهبر، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امنا
 • دکتر علی طیب‌نیا، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امنا
 • دکتر عباس مصلی‌نژاد، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امنا
 • محمدباقر قالیباف، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امنا

 

سایر حاضران در جلسه:

 • دکتر سیدحسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران
 • دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • دکتر سیداحمدرضا خضری، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران

 

 نمایه موضوعی مصوبات هیأت امنا

نمایه تقویمی مصوبات هیأت امنا