معاونت دانشجویی

سازمان خدمات دانشجویی

سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی دانشگاه از جمله امور رفاهی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله‌ی مدیریت‌های تابعه خود یعنی اداره‌ی کل امور دانشجویی، اداره‌ی کل امور خوابگاه‌ها، اداره‌ی کل بهداشت و درمان و مرکز مشاوره دانشجویی به انجام می‌رساند.

نشانی پستی سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران: خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شانزده آذر، شماره ۱۶، ساختمان معاونت، طبقه سوم.

شماره‌های تماس سازمان خدمات دانشجویی: تلفکس ۶۶۴۸۱۶۰۲، ۶۱۱۱۳۲۹۱

اداره‌ کل امور دانشجویی

 

اداره‌ کل بهداشت و درمان

 

مرکز مشاوره دانشگاه