فهرست نشریات معتبر مورد تأیید دانشگاه تهران

 

فهرست نشریات بین‌المللی معتبر

بی‌تردید یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید علم عبارتست از مدیریت انتشار برونداد‌های علمی. تعدد پایگاه‌های علمی، تعدد ناشرین و نشریات علمی اقتضا می‌کند که پژوهشگر شناخت کافی از اعتبار نشریات حوزه تخصصی خود داشته باشد. هر چند انتظار می‌رود همکاران ارجمند در این خصوص تجارب ارزشمند خود را به کار گیرند، لکن به‌منظور تسهیل اطلاع از وضعیت اعتبار نشریات بین‌المللی، اولین نسخه از فهرست نشریات معتبر منتشر می گردد و انتظار می‌‌رود :

۱- همکاران ارجمند، ما را در جهت تکمیل و اصلاح لیست یاری نمایند.

۲- همکاران ارجمند در انتشار مقالات خود علاوه بر فهرست نشریات معتبر به کیفیت آن نشریات در نظامهای رتبه بندی توجه داشته باشند.

شایان ذکر است که این لیست، نسخه اول فهرست نشریات معتبر است که به‌صورت دوره‌ای روزآمد خواهد شد و چنانچه نشریه‌ای در لیست نشریات معتبر نباشد، مشروط به دارا بودن مشخصات ذیل در کمیته اعتبار‌سنجی نشریات مورد بررسی قرار می‌گیرد. لذا پیشنهاد می‌گردد نشریات مورد نظر خود را از طریق معاونت پژوهشی واحد به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه منعکس نمایید تا در اولین فرصت در کمیته اعتبار سنجی مورد ارزیابی و اعلام نظر قرار گیرد.

الف- وابسته به یک دانشگاه، مؤسسه علمی یا پژوهشی معتبر باشد.

ب- دارای هیأت تحریریه معتبر باشد.

ج- نظام داوری داشته باشد.

د- مدت فرآیند داوری در آن مناسب باشد.

   معاونت پژوهشی دانشگاه تهران - آبان ۱۳۹۵

فهرست نشریات معتبر مورد تأیید دانشگاه تهران

فهرست نشریاتی که براساس نظر کمیته اعتبار سنجی نشریات بین الملل دانشگاه تهران نامعتبر است


تعداد بازدید:۱۰۳۱۸