اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دفتر استعدادهای درخشان معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای زمان ثبت‌نام پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را اعلام کرد. متن اطلاعیه به این شرح است:

ادامه مطلب
اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

معاونت آموزشی دانشگاه تهران درباره ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ اطلاعیه صادر کرد. متن اطلاعیه به این شرح است:

ادامه مطلب
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری در سهمیه بدون آزمون «جایزه شهید احدی»

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری در سهمیه بدون آزمون «جایزه شهید احدی»

معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری در سهمیه بدون آزمون «جایزه شهید احدی» سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ را اعلام کرد. متن اطلاعیه به این شرح است:

ادامه مطلب
اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری مقطع دکتری، استعداد درخشان و جایزه شهید احدی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری مقطع دکتری، استعداد درخشان و جایزه شهید احدی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

معاونت آموزشی دانشگاه تهران درباره ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری مقطع دکتری، استعداد درخشان و جایزه شهید احدی، اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

ادامه مطلب
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

معاونت آموزشی دانشگاه تهران طی اطلاعیه‌ای اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بدون شرکت در آزمون و از طریق سهمیه استعدادهای درخشان را اعلام کرد. متن اطلاعیه به این شرح است:

ادامه مطلب