اخبار

همایش خانه و دانشگاه در پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران برگزار شد
به مناسب آغاز سال تحصیلی جدید:

همایش خانه و دانشگاه در پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران برگزار شد جدید

همایش خانه و دانشگاه ویژه خانواده‌های نو دانشجویان سال تحصیلی ۱۳۹۷، با هدف افزایش تعامل بین دانشگاه، خانواده و دانشجویان در دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه تهران: دانشجویان ترسیم کننده بخش بزرگی از نقشه راه آینده کشورند
در آیین ورودی نودانشجویان سال ۱۳۹۷

رئیس دانشگاه تهران: دانشجویان ترسیم کننده بخش بزرگی از نقشه راه آینده کشورند

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در آیین ورودی نودانشجویان دانشگاه تهران که ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برگزار شد، دانشجویان را ترسیم کننده بخش بزرگی از نقشه راه آینده کشور توصیف کرد.

ادامه مطلب