اخبار

همایش خانه و دانشگاه در پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران برگزار شد
به مناسب آغاز سال تحصیلی جدید:

همایش خانه و دانشگاه در پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران برگزار شد

همایش خانه و دانشگاه ویژه خانواده‌های نو دانشجویان سال تحصیلی ۱۳۹۷، با هدف افزایش تعامل بین دانشگاه، خانواده و دانشجویان در دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب