اخبار

همکاری مشترک دانشگاه تهران با کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه

همکاری مشترک دانشگاه تهران با کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه

هیأتی متشکل از نمایندگان کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه (CNAM) روز دوشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۷ ضمن بازدید از پردیس هنرهای زیبا، با مسئولان پردیس و اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران دیدار کردند.

ادامه مطلب