نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۶۵ مورد از کل ۲٬۰۶۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
یمانیمرتضیپردیس هنرهای‌ زیبا / ارتباطات تصویری و عکاسیاستادیار
یوسفیسعیدپردیس هنرهای‌ زیبا / دانشکده معماری‌استادیار
یوسفیلیلاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستادیار
یوسفی سهزابیحسینعلوم و فنون نوین / انرژی های نو و محیط زیستاستادیار
یوسفی کماءعقیلپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استاد