تقویم

۱۱ آبان

اعطای دکتری افتخاری به ژنرال آقا محمد یحیی‌خان، رییس‌جمهور پاکستان (۱۳۴۸)

۱۱ آبان

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی مونیخ آلمان (۱۳۹۴)

۱۲ آبان

اصلاح قانون تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۹)

۱۳ آبان

کشتار دانشجویان و دانش‌آموزان در دانشگاه تهران (۱۳۵۷)

۱۶ آبان

دیدار دکتر مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۱۶ آبان

انتصاب مهندس اسماعیل اوینی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۱۷ آبان

انتخاب رییس دانشگاه تهران به عنوان نایب رییس اول اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (۱۳۹۵)

۱۷ آبان

انتصاب دکتر بهمن یزدی‌صمدی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۲)

۱۸ آبان

دیدار وزیر علوم هند با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۲۰ آبان

تأسیس انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران (۱۳۵۲)

۲۲ آبان

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دانشکده دامپزشکی لیون فرانسه (۱۳۵۰)

۲۴ آبان

برگزاری کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (AUAP)(۱۳۹۳)

۲۵ آبان

راه اندازی و افتتاح دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۲۷ آبان

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه پوتسدام آلمان (۱۳۸۱)

۴ آذر

افتتاح راکتور اتمی در دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۵ آذر

انتصاب دکتر آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۸ آذر

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین هیأت فرهنگی آلمان و دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۱۲ آذر

دیدار رییس دانشگاه مک‌گیل کانادا از دانشگاه تهران (۱۳۷۰)

۱۲ آذر

موافقت آموزش عالی با تأسیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران (۱۳۷۵)

۱۳ آذر

حضور هیأت اندونزی در دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۳ آذر

انتصاب سید محمد تدین به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۲۰)

۱۵ آذر

دریافت جایزه بین‌المللی اپتیک توسط دکتر محمدتقی توسلی، استاد دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۶ آذر

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در پی اعتراض ورود نیکسون، رییس‌جمهوری آمریکا- روز دانشجو (۱۳۳۲)

۱۷ آذر

افتتاح بانک سفال ایران با نیم میلیون سفال ارزشمند باستانی در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۷ آذر

ملاقات آقای پروفسور سابین، کاشف واکسن فلج اطفال با رییس دانشگاه تهران (۱۳۴۹)

۱۷ آذر

بازسازی تالار فردوسی دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۱۹ آذر

سخنرانی کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

۲۰ آذر

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه مسکو(۱۳۷۷)

۲۰ آذر

ساخت روبات انسان‌نما در دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۲۱ آذر

گشایش پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران (۱۳۸۶)