تقویم

۱۲ آذر

موافقت آموزش عالی با تأسیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران (۱۳۷۵)

۱۳ آذر

انتصاب سید محمد تدین به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۲۰)

۱۵ آذر

دریافت جایزه بین‌المللی اپتیک توسط دکتر محمدتقی توسلی، استاد دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۶ آذر

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در پی اعتراض ورود نیکسون، رییس‌جمهوری آمریکا- روز دانشجو (۱۳۳۲)

۱۷ آذر

افتتاح بانک سفال ایران با نیم میلیون سفال ارزشمند باستانی در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۷ آذر

ملاقات پروفسور سابین، کاشف واکسن فلج اطفال با رییس دانشگاه تهران (۱۳۴۹)

۱۷ آذر

بازسازی تالار فردوسی دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۱۹ آذر

سخنرانی کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

۲۰ آذر

ساخت روبات انسان‌نما در دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۲۱ آذر

گشایش پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۲۲ آذر

بهره‌برداری از اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۲۳ آذر

انتصاب دکتر محمدرضا عارف به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۳)

۲۳ آذر

تأسیس کوی دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۴ آذر

افتتاح نخستین تالار موزه یک زن هنرمند(منیر شاهرودی فرمانفرمایان)، در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۷ آذر

شهادت آیت الله دکتر مفتح و نام‌گذاری "روز وحدت حوزه و دانشگاه "(۱۳۵۸)

۲۹ آذر

گشایش موزه پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۳۰ آذر

عضویت ایران در مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس با پذیرش درخواست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۳۰ آذر

افتتاح مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۱ دی

انتصاب دکتر حسین فروتن به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۲ دی

طراحی سر در دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۵ به همت کوروش فرزامی، دانشجوی دانشکده هنرهای‌زیبا (۱۳۴۵)

۴ دی

افتتاح مؤسسه حقوق‌ عمومی دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۵ دی

اعتصاب استادان دانشگاه تهران در مقابل وزارت علوم و آموزش عالی (۱۳۵۷)

۶ دی

افتتاح مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۷ دی

اعطای دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به دکتر «نبش»، رییس‌جمهور چکسلواکی (۱۳۲۲)

۷ دی

اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پرفسور هانری کوربن، ایران‌شناس و شیعه‌شناس فرانسوی (۱۳۳۷)

۷ دی

بزرگداشت مشروطیت در دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۸ دی

تأسیس سازمان پرورش افکار (۱۳۱۷)

۹ دی

افتتاح سه آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۱۱ دی

گشایش دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۱۲ دی

استقلال دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ وقت (۱۳۲۱)