تقویم

۸ شهریور

برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی با مشارکت پانزده کشور در دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۱۰ شهریور

کسب عنوان قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و سومی کشتی آزاد دانشگاه تهران در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور (۱۳۹۳)

۱۰ شهریور

انتصاب دکتر رضا فرجی‌دانا به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۱۱ شهریور

افتتاح دفتر همکاری علمی و دانشگاهی ایران و افغانستان در دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۱۲ شهریور

انتصاب دکتر سید منصور خلیلی‌عراقی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

۱۳ شهریور

انتصاب دکتر قاسم معتمدی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۶)

۱۴ شهریور

تأسیس واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاهی در دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۱۵ شهریور

انتصاب دکتر عبدالله شیبانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۷)

۱۹ شهریور

اعطای دکتری افتخاری به رییس جمهور ایتالیا (۱۳۳۶)

۲۰ شهریور

الحاق مجتمع آموزش عالی ابوریحان به دانشگاه تهران (۱۳۶۲)

۲۶ شهریور

تأسیس پردیس البرز دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۲۸ شهریور

اعطای دکتری افتخاری در رشته علوم‌سیاسی به جواهر لعل‌نهرو، نخست وزیر هند (۱۳۳۸)

۲۹ شهریور

دیدار دکتر استفانیا جانینی، وزیر آموزش، پژوهش و دانشگاه‌های ایتالیا با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۳۰ شهریور

انتصاب عیسی صدیق‌اعلم به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۲۰)

۳۰ شهریور

تأسیس دکتری علوم‌ اداری در دانشکده حقوق (۱۳۳۳)

۳۱ شهریور

قرار گرفتن اسکناس پنجاه هزار ریالی منقوش به طرح سردر تاریخی دانشگاه تهران در چرخه پولی کشور (۱۳۹۴)

۱ مهر

برگزاری مراسم ابطال تمبر هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۱ مهر

اولین دوره پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران (۱۳۱۴)

۱ مهر

تأسیس مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۳۸)

۱ مهر

تأسیس دانشکده علوم‌ اداری دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۱ مهر

تأسیس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۵ مهر

تأسیس مؤسسه پژوهشی شهر و مسکن در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۵ مهر

انتصاب دکتر غلامعلی افروز به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۲)

۷ مهر

افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی‌مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی (۱۳۹۴)

۸ مهر

انتصاب دکتر ابوالقاسم گرجی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۰)

۱۶ مهر

تظاهرات بیش از ۲۰۰۰ تن از دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف در حمایت از دکتر مصدق و اعتراض به رژیم کودتا (۱۳۳۲)

۲۱ مهر

افتتاح ساختمان جدید مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۲۱ مهر

انتصاب دکتر محمد رحیمیان به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۲۲ مهر

گشایش مسجد دانشگاه تهران (۱۳۴۵)

۲۳ مهر

همایش تقدیر از «آنه ماری شیمل»، اسلام‌شناس و شرق‌شناس آلمانی (۱۳۸۱)