تقویم

برگزاری بزرگ‌ترین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشجویی در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۵ تیر ۱۳۹۷


رقابت‌های جام‌جهانی شمشیربازی با شرکت افرادی از ۲۵ کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۷ تیر ۱۳۹۷


انتصاب دکتر علی‌نقی عالی‌خانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۸)

۲۸ تیر ۱۳۹۷


برگزاری اولین کنفرانس شبکه زنان جوامع فارسی‌زبان در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۸ تیر ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری به نلسون ماندلا، رهبر کنگره ملی آفریقا (۱۳۷۱)

۳۱ تیر ۱۳۹۷


افتتاح ساختمان دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۲۶)

۰۱ مرداد ۱۳۹۷


افتتاح سمپوزیوم تحقیقات علوم فضایی در دانشگاه تهران (۱۳۴۰)

۰۳ مرداد ۱۳۹۷


ساخت یک نوع چیپ میکروسیال، برای اولین بار در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۰۵ مرداد ۱۳۹۷


انتصاب دکتر علی مهدی‌زاده شهری به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۰)

۰۵ مرداد ۱۳۹۷


بازسازی تالار مولوی دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۰۵ مرداد ۱۳۹۷


افتتاح موزه مقدم دانشگاه تهران (۱۳۸۸)

۰۵ مرداد ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری به حسن ابراهیم‌حبیبی، معاون اول رییس‌جمهور (۱۳۷۶)

۰۶ مرداد ۱۳۹۷


دیدار ملک عبدالله، پادشاه اردن از دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۰۸ مرداد ۱۳۹۷


تأسیس دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (۱۳۴۵)

۱۰ مرداد ۱۳۹۷


گشایش آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۱ مرداد ۱۳۹۷


انتصاب اسماعیل مرآت به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۱۷)

۱۲ مرداد ۱۳۹۷


گردهمایی ایرانیان خارج از کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۳ مرداد ۱۳۹۷


قهرمانی دانشگاه تهران در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های کشور (۱۳۸۹)

۱۳ مرداد ۱۳۹۷


افتتاح دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران (۱۳۸۸)

۱۵ مرداد ۱۳۹۷


انتصاب دکتر علی‌اکبر سیاسی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۲۱)

۱۸ مرداد ۱۳۹۷


ساخت ربات ۳ درجه آزادی مستقل خطی در مقیاس صنعتی برای اولین بار در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۱۸ مرداد ۱۳۹۷


گشایش انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۰ مرداد ۱۳۹۷


دیدار پادشاه عربستان از دانشگاه تهران (۱۳۳۴)

۲۰ مرداد ۱۳۹۷


به اهتزاز در آمدن پرچم دانشگاه تهران بر فراز قلّه دماوند (۱۳۸۳)

۲۲ مرداد ۱۳۹۷


امضاء تفاهم‌نامه صدور کارت بین‌المللی دانشجویی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۵ مرداد ۱۳۹۷


انتصاب پروفسور فضل‌الله رضا به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۷)

۲۹ مرداد ۱۳۹۷


قرار گرفتن دانشگاه تهران در بین ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان (۱۳۹۴)

۳۱ مرداد ۱۳۹۷


دیدار دکترحسینعلی محفوظ، اولین فارغ‌التحصیلان خارجی دانشکده ادبیات از دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۳ شهریور ۱۳۹۷


اعطای درجه استادی افتخاری به به دکتر گوردیوسینگ‌کوش، دانشمند و محقق مؤسسه تحقیقات بین‌المللی برنج (۱۳۷۹)

۰۵ شهریور ۱۳۹۷


تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (۱۳۷۹)

۰۵ شهریور ۱۳۹۷