تقویم

۱۹ اردیبهشت

تأسیس مرکز بین‌المللی زبان فارسی دانشگاه تهران (۱۳۶۸)

۲۲ اردیبهشت

بازدید رهبر معظم انقلاب از دانشگاه تهران (۱۳۷۷)

۲۲ اردیبهشت

اعطای عضویت هیأت علمی افتخاری دانشگاه تهران به دکتر "کاته‌پاله آرسرینیواسان"، مدیر مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (۱۳۸۳)

۲۲ اردیبهشت

کسب جایگاه اول ملی دانشکدۀ فنی- مهندسی دانشگاه تهران در رتبه‌بندی کیو. اس. (۱۳۹۴)

۲۳ اردیبهشت

برگزاری جشنواره فرهنگی، دانشجویی دانشگاه تهران در لبنان (۱۳۸۳)

۲۵ اردیبهشت

اعطای دکتری افتخاری ادبیات به "ادوارد هریو"، رییس مجلس ملی فرانسه (۱۳۲۴)

۲۶ اردیبهشت

تأسیس مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۲۶ اردیبهشت

تأسیس اولین مرکز ارزیابی‌کیفیت دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۷ اردیبهشت

تأسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی، بیوفیزیک ( IBB ) دانشگاه تهران (۱۳۵۴)

۲۷ اردیبهشت

اعطای دکتری افتخاری به دکتر"کلمن بارکس"، مترجم آثار مولانا (۱۳۸۵)

۲۸ اردیبهشت

بازدید "شیخ صفربن سلطان القاسمی"، حاکم شارجه از دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۳۰ اردیبهشت

اعطای درجه استادی دانشگاه تهران به پروفسور" یورگ آلبرشت"، استاد دانشگاه درسدن وفرایبورگ آلمان (۱۳۸۳)

۳۰ اردیبهشت

اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران به رییس هیأت باستان‌شناسی فرانسه در ایران (۱۳۳۸)

۳۱ اردیبهشت

دیدار وزیر آموزش عالی لبنان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۲ خرداد

دیدار وزیر اقتصاد و امور زیربنایی، ترابری و فن‌آوری ایالت بایرن آلمان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲ خرداد

دیدار وزیر اقتصاد و امور زیربنایی، ترابری و فن‌آوری ایالت بایرن آلمان با رئیس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۴ خرداد

بازسازی و رونمایی سردرِ تاریخی دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۵ خرداد

بازدید هیأت عالی رتبه آموزش عالی عربستان سعودی از دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

۶ خرداد

اولین همایش قطب‌های علمی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۶ خرداد

اولین همایش قطب‌های علمی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۸ خرداد

تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۳)

۹ خرداد

افتتاح ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۱۰ خرداد

گشایش ساختمان جدید مؤسسه آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۱۴ خرداد

تشکیل اولین جلسه شورای تحقیقات علمی در دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۱۵ خرداد

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران به یادبود قیام ۱۵ خرداد (۱۳۵۶)

۱۶ خرداد

افتتاح خانه محیط زیست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۸ خرداد

انتصاب دکتر حسن عارفی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۵۹)

۱۹ خرداد

انتصاب دکتر عباس شیبانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۱)

۱۹ خرداد

انتصاب دکتر محمود نیلی احمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۲۰ خرداد

سخنرانی رئیس جمهور نیکاراگوئه در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)