تقویم

۱۴ اسفند

گشایش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(۱۳۸۴)

۱۴ اسفند

نخستین جشنواره تجلیل از خیّرین و واقفین دانشگاه تهران(۱۳۹۲)

۱۵ اسفند

تظاهرات دانشجویان در حمایت از دکتر مصّدق(۱۳۲۲)

۱۷ اسفند

افتتاح آزمایشگاه پژوهشی سیستماتیک و بیوسیستماتیک مرکز هرباریوم دانشگاه تهران(۱۳۸۲)

۱۸ اسفند

انتصاب دکتر مصطفی عدل به ریاست دانشگاه(۱۳۲۰)

۱۹ اسفند

برگزاری اولین جشن دانش آموختگی دانشجویان با لباس رسمی(۱۳۸۳)

۲۴ اسفند

افتتاح بنای دانشکده حقوق در پردیس مرکزی دانشگاه تهران(۱۳۱۹)

۲۴ اسفند

افتتاح ساختمان تازه دانشکده فنی(۱۳۴۷)

۲۴ اسفند

ساخت دستگاه خشک‌کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه سیال برای اولین بار در کشور، در دانشگاه تهران(۱۳۹۴)