تقویم

گشایش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(۱۳۸۴)

۱۴ اسفند ۱۳۹۷


نخستین جشنواره تجلیل از خیّرین و واقفین دانشگاه تهران(۱۳۹۲)

۱۴ اسفند ۱۳۹۷


تظاهرات دانشجویان در حمایت از دکتر مصّدق(۱۳۲۲)

۱۵ اسفند ۱۳۹۷


افتتاح آزمایشگاه پژوهشی سیستماتیک و بیوسیستماتیک مرکز هرباریوم دانشگاه تهران(۱۳۸۲)

۱۷ اسفند ۱۳۹۷


انتصاب دکتر مصطفی عدل به ریاست دانشگاه(۱۳۲۰)

۱۸ اسفند ۱۳۹۷


برگزاری اولین جشن دانش آموختگی دانشجویان با لباس رسمی(۱۳۸۳)

۱۹ اسفند ۱۳۹۷


افتتاح بنای دانشکده حقوق در پردیس مرکزی دانشگاه تهران(۱۳۱۹)

۲۴ اسفند ۱۳۹۷


افتتاح ساختمان تازه دانشکده فنی(۱۳۴۷)

۲۴ اسفند ۱۳۹۷


ساخت دستگاه خشک‌کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه سیال برای اولین بار در کشور، در دانشگاه تهران(۱۳۹۴)

۲۴ اسفند ۱۳۹۷