تقویم

۲۲ آذر

بهره‌برداری از اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۲۳ آذر

انتصاب دکتر محمدرضا عارف به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۳)

۲۳ آذر

تأسیس کوی دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۷ آذر

شهادت آیت الله دکتر مفتح و نام‌گذاری "روز وحدت حوزه و دانشگاه "(۱۳۵۸)

۲۸ آذر

دیدار رییس دانشگاه تهران با رییس دانشگاه خزر روسیه (۱۳۹۳)

۲۹ آذر

گشایش موزه پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۳۰ آذر

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه پرت‌موث انگلستان (۱۳۵۳)

۳۰ آذر

افتتاح مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۱ دی

انتصاب دکتر حسین فروتن به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۲ دی

طراحی سر در دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۵ به همت کوروش فرزامی، دانشجوی دانشکده هنرهای‌زیبا (۱۳۴۵)

۴ دی

افتتاح مؤسسه حقوق‌عمومی دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۵ دی

اعتصاب استادان دانشگاه تهران در مقابل وزارت علوم و آموزش عالی (۱۳۵۷)

۷ دی

اعطای دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به دکتر نبش، رییس‌جمهور چکسلواکی (۱۳۲۲)

۷ دی

اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پرفسور هانری کوربن، ایران‌شناس و شیعه‌شناس فرانسوی (۱۳۳۷)

۷ دی

بزرگداشت مشروطیت در دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۸ دی

تأسیس سازمان پرورش افکار (۱۳۱۷)

۹ دی

افتتاح سه آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۹ دی

امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه تهران و بانک ملت (۱۳۹۳)

۱۱ دی

گشایش دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۱۱ دی

دانشگاه تهران، در فهرست ۵۰۰ مؤسسه برتر جهان در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» (۱۳۹۵)

۱۲ دی

استقلال دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ وقت (۱۳۲۱)

۱۲ دی

امضای سه تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های فرانسه (۱۳۹۵)

۱۳ دی

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه سلطان قابوس عمان (۱۳۹۵)

۱۴ دی

امضای تفاهم‌نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و کرسی یونسکو در محیط زیست فرانسه (۱۳۹۴)

۱۵ دی

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات(۱۳۵۲)

۱۶ دی

تدفین پیکر پنج شهید گمنام در دانشگاه تهران(۱۳۸۷)

۱۷ دی

افتتاح نخستین کنفرانس روسای دانشگاه‌های کشور‌های عضو پیمان مرکزی(سنتو) در دانشگاه تهران(۱۳۵۲)

۱۸ دی

انتصاب منوچهر اقبال به ریاست دانشگاه تهران(۱۳۳۳)

۱۸ دی

طراحی و ساخت اولین دستگاه نانولیپوزوم ساز جهان در دانشگاه تهران(۱۳۹۰)

۱۹ دی

راه‌اندازی مؤسسه پژوهشی توسعه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)